Saturday, December 7, 2013

Beauty is the Beast


Read free Tagalog novels online!
TEASER 
Click Here to Read
                                              PLEASE LIKE MY FAN PAGE <<<click>>>


          'PANGIT' yan ang tawag kay Ava noon. Every time na naaalala niya ang mga matatalim at masasakit na salita na ibinibigay sa kanya ay nasasaktan siya--- well, sino ba naman ang hindi?          Dahil sa pang- iinsultong natatanggap dahil lamang sa kanya hitsura ay naging mabababa ang kanyang self esteem. Naubusan na din siya ng pag asa na mayroong makikipagkaibigan at magmamahal sa kanya. Nagkamali siya doon nang makilala niya sila Alyssa at Sophia. Ibang iba ang mga ito kahit na magaganda ang mga ito. Mas lalo siyang nagbago ng pananaw ng makilala pa niya si Steven, minahal niya ito kahit batid niyang masasaktan lang siya dahil ang minahal niya ay halos isang perpektong tao.         At hindi nga siya nagkamali dahil isang araw, narinig niya ang pag-uusap ng mga kaibigan nito. Sa bibig mismo ni Steven nagmula ang mga katagang ayaw na ayaw niyang marinig. Akala niya iba din ito katulad nila Sophia at Alyssa pero isang lang iyong akala. Dahil sa sobrang nasaktan, minabuti niyang pumunta sa Europe at magsimula ng panibagong buhay doon.           Pagkalipas ng ilang taon, bumalik si Ava sa Pilipinas. Ngayon ang ugly duckling at beast ay naging beautiful swan na. Babalikan niya lahat ng nanakit sa kanya--- at unang-una sa listahan ay si STEVEN SANDOVAL. Pagbabayarin niya ito at sisiguraduhin niyang pagsisisihan nito ang mga sinabi nito sa kanya. Pero paano kung sa pagbabalik niya ay malaman niyang mahal niya pa rin ito? Magagawa pa kaya niya ang planong paghihiganti dito?

No comments:

Post a Comment